Dentofobia to bardzo silna reakcja lękowa w stosunku do dentysty lub zabiegów stomatologicznych. Stan ten powodują najczęściej złe doświadczenia pacjenta, złe emocje związane z leczeniem oraz lęki. Dentofobia objawia się najczęściej przyspieszonym lub obniżonym biciem serca, nierównomiernym oddychaniem, poceniem a nawet blednięcie. Pacjent w obawie przed leczeniem notorycznie odwołuje wizyty, nie stosuje się do ustalonego przebiegu leczenia a często nawet je porzuca. Szacuje się od 35% do 60% ludzi wykazuje symptomy dentofobii, a 10% populacji cierpi na poważne schorzenie wymagające leczenia psychologicznego. Zredukowanie lęku u pacjenta jest możliwe i zależy od umiejętności przyjmowania informacji, odpowiedniego podejścia do pacjenta oraz wiedzy jak budowania pozytywnych relacji. Kluczowa jest komunikacja na płaszczyźnie pacjent – lekarz. Duża rola jest również po stronie personelu pracującego w gabinecie. Aby uniknąć niepotrzebnych stresów związanych z leczeniem, zawsze najlepszą metodą będzie profilaktyka stomatologiczna.