Polityka prywatności i przetwarzanie danych

POLITYKA PRYWATNOŚCI

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA MEDYCZNA KATARZYNA URSZULA DUDZIK

Poufność danych i ochrona prywatności naszych Klientów stanowi dla nas kwestię priorytetową. W związku z tym w trosce o bezpieczeństwo danych pacjentów oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Przychodnia Medyczna Katarzyna Urszula Dudzik ustanowiono politykę określającą zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podstawy prawne przetwarzania danych pacjentów to:

 • Art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz Rozporządzenia MZ.
 • Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia MZ
 • Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest opieka około obsługowa nad pacjentem oraz sprawniejsze zarządzanie grafikami.
 • oraz inne przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Katarzyna Urszula Dudzik z siedzibą w Warszawie, ul. Kochanowskiego 45 paw. 1.

DANE OSOBOWE

Podane przez pacjentów dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • objęcie pacjenta umową opieki medycznej,
 • objęcie pacjenta świadczeniem ochrony zdrowia w ramach kontraktu NFZ,
 • świadczenia usług medycznych,
 • dokonania rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
 • rozpatrzenia reklamacji, jeśli takie wpłyną,
 • przekazania materiałów promujących produkty i usługi własne administratora danych,
 • archiwizowania danych pacjenta zgodnie z przepisami prawa,
 • zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia (prowadzimy monitoring wizyjny w klinice).

Pacjentom przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – jako że przetwarzamy Twoje dane w celach marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 • prawo wycofania zgody,
 • prawo dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. 

Pacjent może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali je do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Aby skorzystać z powyższych praw, pacjent powinien skontaktować się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych. Pacjentowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

DANE ZBIERANE AUTOMATYCZNIE

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie rejestrowane są dane dotyczące Państwa aktywności, m. in. adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celach administracyjnych i statystycznych.

Przesyłanie danych osobowych i komunikacja jest zaszyfrowana i odbywa się z użyciem protokołu SSL (SecureSocketLayer).

Twarde dyski, na których przechowujemy dane osobowe są własnością Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Medyczna Katarzyna Urszula Dudzik i są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

WYKORZYSTANIE CIASTECZEK (COOKIES)

Nasza strona internetowa może wykorzystywać mechanizm „cookies”, który służy identyfikacji sesji użytkownika podczas korzystania z naszej strony.  „Ciasteczka” nie zawierają żadnych danych osobowych i zapewniają poprawne działanie aplikacji. W celu zablokowania przesyłania tego typu plików należy odpowiednio ustawić przeglądarkę mając na uwadze to, że niektóre funkcje witryny mogą nie działać.

ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Medyczna Katarzyna Urszula Dudzik stosuje adekwatne środki organizacyjne i techniczne mające zabezpieczyć przetwarzane dane.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Medyczna Katarzyna Urszula Dudzik dokłada wszelkich starań by stosowane środki w jak najlepszy sposób zabezpieczały dane osobowe i prywatność osób, których dane dotyczą. Dobór stosowanych środków wynika z przeprowadzonej przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Medyczna Katarzyna Urszula Dudzik analizy ryzyka i oceny skutków przetwarzania.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH PODMIOTOM TRZECIM

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Medyczna Katarzyna Urszula Dudzik będzie przekazywać dane osobowe pacjentów:

 • podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych,
 • podmiotom uprawnionym przepisami prawa,
 • podmiotom i osobom fizycznym upoważnionym przez pacjenta.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Medyczna Katarzyna Urszula Dudzik zastrzega sobie prawo do zmian w treści polityki prywatności w sytuacji zmian w przepisach prawa polskiego lub wdrażania nowych rozwiązaniach technologiczno-informatycznych.

Medic Dental to klinika która świadczy kompleksowe usługi z zakresu stomatologii. Wysoka jakość leczenia poparta jest wieloletnim doświadczeniem, tradycją i pasją. Charakteryzuje nas indywidualne podejście do każdego pacjenta. Personel ustawicznie podnosi kwalifikacje zawodowe na kursach i szkoleniach. Klinika wyposażona jest w nowoczesny sprzęt. Placówka posiada umowę z NFZ.
Kontakt

Medic Dental
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Przychodnia Medyczna

Godziny przyjęć
Zegar | Medic Dental
 • Pon. - Pt. 8:00 - 20:00
 • Sob. 8:00 - 16:00
 • Nd. nieczynne
Przewiń do góry