Leczenie NFZ Stomatologia Warszawa Bielany Bemowo

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Medyczna „Medic Dental” działając w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowie świadczy usługi w zakresie bezpłatnego leczenia stomatologicznego i profilaktyki stomatologicznej. Zakres świadczeń obejmuje stomatologię ogólną dla dorosłych, młodzieży i dzieci oraz ortodoncję dla dzieci i młodzież do 18 roku życia.

 

Świadczenia ogólnostomatologiczne dla dorosłych:

– bezpłatny skaling raz na 12 miesięcy

 • bezpłatne wypełnienia chemoutwardzalne w zębach przednich od kła do kła
 • wypełnienia amalgamatowe typu non gamma 2
 • wypełnienia glasjonomerowe
 • leczenie endodontyczne (kanałowe) zębów przednich od kła do kła
 • badanie lekarskie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej 1 raz w okresie 12 miesięcy
 • badanie kontrolne 3 razy w okresie 12 miesięcy
 • znieczulenie miejscowe nasiękowe oraz przewodowe wewnątrzustne
 • leczenie próchnicy powierzchownej
 • zdjęcie zębowe wewnątrzustne
 • opatrunki lecznicze
 • podstawowe zabiegi z zakresu chirurgii stomatologicznej i periodontologii
 • uzupełnienia braków zębowych przy pomocy protezy częściowej wyłącznie z prostymi klamrami doginanymi w zakresie 5 lub więcej brakujących zębów
 • naprawa protez ruchomych
 • podścielenie protez ruchomych

Kobiety w ciąży i okresie połogu, tzn. do 42 dnia od dnia porodu mają zagwarantowane dodatkowo:

 • bezpłatne leczenie endodontyczne wszystkich zębów
 • usuwanie złogów nazębnych nie częściej niż raz na 6 miesięcy w obrębie całego uzębienia

Oferta bezpłatnego leczenia dzieci i młodzieży:
– badania stomatologiczne

 • wypełnienia światłoutwardzalne w zębach przednich od kła do kła do ukończenia 18-tego roku życia
 • wypełnienia chemoutwardzalne
 • wypełnienia amalgamatowe

– leczenie kanałowe wszystkich zębów(mlecznych i stałych) do ukończenia 18-tego roku życia
– usuwanie kamienia i osadu (scaling i polishing) jeden raz na 12 miesięcy
– lakierowanie zębów preparatem Fluor Protektor jeden raz na 3 miesiące do 18 r. życia
– uszczelnienie bruzd zębów szóstych lakiem szczelinowym-1x do ukończenia 7 r.życia
– impregnacja zębiny zębów mlecznych
– podstawowe zabiegi z chirurgii stomatologicznej oraz periodontologii

WYKAZ ŚWIADCZEŃ Z ORTODONCJI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 18 R.ŻYCIA

 • Badania lekarskie stomatologiczne z instruktażem j.ustnej
 • Badania lekarskie kontrolne
 • Badania diagnostyczne
 • Leczenie aparatem ruchomym jednoszczękowym i dwuszczękowym do ukończenia 12 roku życia
 • Kontrola wyników leczenia do ukończenia 13 roku życia
 • naprawa aparatu ortodontycznego do ukończenia 13 roku życia (1 raz w roku)
 • protezy dziecięce
 • utrzymywacze przestrzeni