Beefill jest to urządzenie do termoplastycznego wypełniania kanałów gutaperką.

Użyta podczas zabiegu technika kondensacji pionowej z wykorzystaniem ciepła pozwala na trójwymiarową obturację kanału korzeniowego w sposób trwały , szczelny i szybki. Dzięki urządzeniu Beefill zyskujemy większą skuteczność w wypełnianiu kanałów bocznych w porównaniu z metodami standardowymi. Zabieg obarczony jest mniejszym ryzykiem złamań korzeni, zwłaszcza przy ich szerokim opracowaniu. Możliwe jest wypełnianie kanałów do określonej wysokości,co pozwala uniknąć dodatkowych czynności przy opracowaniu zębów pod wkłady koronowo-korzeniowe. Zabieg z wykorzystaniem Beefill umożliwia nam również jednowizytową całkowitą odbudowę zęba z zastosowaniem materiałów adhezyjnych .