Mikrosilnik endodontyczny  TCM ENDO V szwajcarskiej firmy NOUVAG.

Jest to konstrukcja łącząca w sobie moduł specjalistycznego mikrosilnika zintegrowanego z nowoczesnym endometrem. Zastosowanie endometru zintegrowanego z kątnicą umożliwia lekarzowi pełną kontrole przy opracowywaniu kanału oraz skrócenie czasu poświęconego na weryfikacje dlugości roboczej. Endometr pozwala na pomiar długości kanału podczas jego opracowywania. Dokładność pomiaru endometru wynosi 0,2mm. Zatem urządzenie umożliwia bardzo precyzyjną preparację kanałów korzeniowych. Dodatkowo w sytuacjach takich, jak np. osiągnięcie przez narzędzie wierzchołka kanału, urządzenie uruchamia autorewers i narzędzie wycofywane jest automatycznie. Mikrosilnik endodontyczny TCM ENDO V umożliwia dentyście leczenie nowoczesnymi metodami endodontycznymi.